Lokaal overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. 

Het lokaal overleg adviseert niet alleen het lokaal bestuur over het beleid rond kinderopvang, maar is ook en vooral een forum waar alle actoren die met kinderopvang bezig zijn, elkaar ontmoeten.

Wil je een kinderopvang starten in Kontich, je opvang uitbreiden, heb je een opportuniteitsadvies voor Opgroeien (K&G) nodig of heb je een andere vraag over kinderopvang,

Contacteer:

Secretariaat Lokaal overleg kinderopvang
Gemeenteplein 1, 2550 Kontich
lok@kontich.be