Lokaal overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Het kwam in 2009 tot stand als een uitbreiding van het Lokaal Overleg Buitenschoolse Kinderopvang. 

Het lokaal overleg adviseert niet alleen het lokaal bestuur over het beleid rond kinderopvang, maar is ook en vooral een forum waar alle actoren die ermee bezig zijn, elkaar ontmoeten.
Zo wordt het lokaal overleg een middel om samenwerking te helpen realiseren tussen alle partners die in de gemeente (of zelfs regio) werken met ouders, opvoeders, kinderen en jongeren.

Meer info:

Secretariaat Lokaal overleg kinderopvang
Gemeenteplein 1, 2550 Kontich
03 246 25 93

lok@kontich.be

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12.30 uur