Feestraad

De gemeentelijke feestraad is een adviserend orgaan, dat zich tot doel stelt het gemeentebestuur bij te staan in zijn beleid inzake feestelijkheden.

De feestraad organiseert en ondersteunt allerhande feesten en sportmanifestaties. De feestraad verleent zijn medewerking aan o.a. volgende feestelijkheden:

  • Paardenkoers
  • Kermissen
  • Bier met streken
  • Duivelsgekte
  • Vuurwerk
  • Wielerwedstrijden
  • Veeprijskamp
  • ...
De raad bestaat uit max. 10 leden, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.
 
Heb jij een bijzondere band met de gemeente Kontich en wil je graag jouw steentje bijdragen aan en nadenken over initiatieven van de feestraad? Stel je dan hier kandidaat.

Samenstelling