Sportraad

De Sportraad adviseert het lokaal bestuur over sportaangelegenheden. Daarnaast organiseert de Sportraad verschillende activiteiten. 
Voor adviesverstrekking over sportbeleid is de sportraad hét orgaan bij uitstek. De sportraad behandelt ook klachten van sporters, stimuleert overleg en samenwerking tussen de sportverenigingen en bemiddelt als er geschillen zijn tussen de aangesloten verenigingen of tussen de verenigingen en derden. 

De raad van bestuur van de Sportraad wordt verkozen door de leden van de algemene vergadering van de sportraad. De leden hiervan zijn alle sportverenigingen. 
De raad van bestuur vergadert maandelijks. De verslagen vind je op deze webpagina’s. 

Samenstelling