Sportraad

De Sportraad adviseert het lokaal bestuur over sportaangelegenheden. Daarnaast organiseert de Sportraad verschillende activiteiten. 
Voor adviesverstrekking over sportbeleid is de sportraad hét orgaan bij uitstek. De sportraad behandelt ook klachten van sporters, stimuleert overleg en samenwerking tussen de sportverenigingen en bemiddelt als er geschillen zijn tussen de aangesloten verenigingen of tussen de verenigingen en derden. 

De kernraad(vroeger raad van bestuur)van de Sportraad wordt verkozen door de leden van het platvorm(vroeger algemene vergadering) van de sportraad. De leden hiervan zijn sportverenigingen, scholen en iedereen die interesse heeft in sport en sportbeleid. 
De kernraad vergadert maandelijks.

De sportraad zal niet alleen bestaan uit vertegenwoordigers van de sportclubs en deskundigen in de sport, zoals de vorige jaren het geval was. Voortaan kunnen ook alle andere geïnteresseerde sporters, scholen, … deel uitmaken van deze adviesraad en zo bijdragen aan het sportbeleid binnen de gemeente. Geïnteresseerden moeten minstens 18 jaar oud zijn.

Samenstelling