Raad voor maatschappelijk welzijn

Herbekijk hier de livestream van de OCMW-raad van 15 november.

Het OCMW wordt bestuurd door De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad). De leden van deze raad worden verkozen door de gemeenteraadsleden.
De raad vergadert minstens tienmaal per jaar. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, behalve
- voor agendapunten die de privacy van personen betreffen;
- als de raad beslist een agendapunt in besloten zitting te behandelen omwille van de openbare orde.

Samenstelling