OCMW-raad

Het OCMW wordt bestuurd door De Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De leden van deze raad worden verkozen door de gemeenteraadsleden.

De raad vergadert minstens tienmaal per jaar. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek, behalve

- voor agendapunten die de privacy van personen betreffen;
- als de raad beslist een agendapunt in besloten zitting te behandelen omwille van de openbare orde.

 

Samenstelling