Raad van bestuur bibliotheek en gemeenschapscentrum

Sinds 2007 beschikken we over een gezamenlijke raad van bestuur voor de bibliotheek en het gemeenschapscentrum (met Cultuurpunt Altena en Cultuurpunt Sint-Jan). 
Deze raad is samengesteld uit 9 afgevaardigden van de gemeenteraad en 8 vertegenwoordigers van de gebruikers. Bovendien worden ook telkens maximaal 4 deskundigen gecoöpteerd. De gemeenteraad stelt deze leden aan voor de duur van 6 jaar. Na elke gemeenteraadsverkiezing wordt ook de raad van bestuur opnieuw samengesteld.

De raad adviseert het lokaal bestuur over de programmatie en de inhoud van de eigen culturele activiteiten van het gemeenschapscentrum en de uitbreidingsactiviteiten van de bibliotheek. Er is overleg met de cultuurraad om te waken over een integrale werking in uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan, waar sinds 2007 ook het bibliotheekbeleidsplan deel van uitmaakt. 
Daarnaast beschikt de raad van bestuur over inspraakrecht over alle overige aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum, zoals verbouwingswerken, het financieel beleid en het opstellen van het huishoudelijk reglement.

Voor de bib geeft de raad van bestuur een advies over alle aspecten van het bibliotheekwerk (o.a. de oriëntatie van de collectie, begrotingsvoorstellen, …) en werkt mee aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van de bibliotheek (o.a. toegankelijkheid van het gebouw, online catalogus). De leden van de raad werken ook mee aan de realisatie van uitbreidingsactiviteiten.

Een advies aan het lokaal bestuur wordt concreet voorbereid door verscheidene werkgroepen binnen de raad.

Interesse om deel uit te maken van de Raad van Bestuur? Neem dan contact op met onze cultuurbeleidscoördinator of onze bibliothecaris.

Samenstelling