Raad van bestuur bibliotheek en gemeenschapscentrum

 

Sinds 2007 beschikken we over een gezamenlijke raad van bestuur voor de bibliotheek en het gemeenschapscentrum (met de locaties Cultuurhuis Altena en Vrijetijdshuis De Brouwerij)

Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers.. De gemeenteraad stelt deze leden aan voor de duur van 6 jaar. Na elke gemeenteraadsverkiezing wordt ook de raad van bestuur opnieuw samengesteld.

De raad adviseert het lokaal bestuur over de programmatie en de inhoud van de eigen culturele activiteiten van het gemeenschapscentrum en de uitbreidingsactiviteiten van de bibliotheek. Er is overleg met de cultuurraad om te waken over een integrale werking. 

Daarnaast beschikt de raad van bestuur over inspraakrecht over alle overige aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum, zoals verbouwingswerken, het financieel beleid en het opstellen van het huishoudelijk reglement.

Voor de bib geeft de raad van bestuur een advies over alle aspecten van het bibliotheekwerk (o.a. de oriëntatie van de collectie, begrotingsvoorstellen, …) en werkt mee aan het respecteren van de wettelijke opdrachten van de bibliotheek (o.a. toegankelijkheid van het gebouw, online catalogus). De leden van de raad werken ook mee aan de realisatie van uitbreidingsactiviteiten.

Een advies aan het lokaal bestuur wordt concreet voorbereid door werkgroepen binnen de raad.

Hersamenstelling 2019

Ook in 2019 stellen we deze raad opnieuw samen.

We zoeken mensen die onze werking kennen (bibliotheek, cultuurwerking) of willen leren kennen en die door hun achtergrond, hobby’s, werk of grote interesse een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de advieswerking van deze raad.

Ben je meer een doener, en wil je graag activiteiten ontwikkelen? Ook dan ben je welkom!
Wellicht pas je dan eerder in een werkgroep die onze activiteiten voorbereidt, of meehelpt met de uitvoering ervan.

Interesse om deel uit te maken van de Raad van Bestuur? Stel je dan hier kandidaat. 

Nog meer info nodig? Neem dan contact op met onze vrijetijdscoördinator of onze bibliothecaris.

Samenstelling