Noodplanning

De hulpdiensten staan altijd klaar om bij incident, ongeval of brand de nodige hulp te bieden.

Sommige incidenten escaleren echter tot een noodsituatie of ramp. Om bij dit soort grootschalige incidenten alles in goede banen te leiden, beschikt elke gemeente over een algemeen nood- en interventieplan. Dit plan ondersteunt alle betrokken diensten om de situatie onder controle te krijgen en houden.

Daarom beschikt ook onze gemeente over een coördinator noodplanning. Hij waakt samen met de burgemeester, de brandweer, de medische diensten, de politie en andere betrokkenen permanent over de paraatheid van het gemeentelijk nood- en interventieplan.
 
Samenstelling van deze dienst
 
- de gemeentelijke veiligheidscel, die periodiek samenkomt om het noodplanningsbeleid uit te zetten (o.a. de burgemeester, vertegenwoordigers van de hulpdiensten en de algemeen directeur);
- de coördinator noodplanning die de dagelijkse werking opvolgt;
- het gemeentelijk coördinatiecomité dat samenkomt wanneer de gemeentelijke fase wordt afgekondigd.
 
Bedrijven, instellingen of scholen die bij de opmaak of update van hun intern noodplan vragen hebben, kunnen onze dienst per e-mail contacteren. Voor vragen over brandpreventie neem je contact op met de brandweer.
 
Op www.risico-info.be vind je allerlei fiches over verschillende thema’s die te maken hebben met veiligheid. 

Waarvoor kan je bij ons terecht?