Milieuraad

De milieuraad is door het lokaal bestuur erkend als officieel adviesorgaan voor milieuzaken en brengt adviezen uit over alles wat te maken heeft met het leefmilieu in en om Kontich. De milieuraad onderzoekt problemen die rechtstreeks verband houden met de bescherming en verbetering van dat leefmilieu zoals groenbeheer, natuurbescherming, gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, onkruidbestrijding, bescherming van kleine landschapselementen, water- en luchtvervuiling, afvalproblematiek, milieuvriendelijk leven, enz. Ook specifieke vragen over milieuvergunning, bedrijven, verkavelingen of verkeerssituaties komen aan bod. Daarnaast brengt de raad een jaarlijks advies uit over het Gemeentelijk Milieu- en Natuurbeleidsplan. 

De milieuraad houdt zich niet enkel bezig met haar adviesfunctie, maar ook met milieuraadactiviteiten. Het dient ook als overlegforum tussen de belangengroepen onderling.

Tot slot informeert en sensibiliseert de raad de bevolking.

 

Uitnodigingen en verslagen

De milieuraad vergadert elke derde donderdag van de maand, behalve in juli en augustus.
De vergadering vindt telkens plaats in de raadzaal van het gemeentehuis tenzij anders vermeld in de uitnodiging. Al deze vergaderingen kan je vrij bijwonen. 

Hier vind je uitnodigingen, verslagen, adviezen en brieven van de milieuraad.
Niet gevonden wat je zocht? Contacteer even onze milieudienst!

Data en locaties Milieuraad in 2018:

25/01/2018 Technische dienst, Blauwesteenstraat 81b
22/02/2018 Technische dienst, Blauwesteenstraat 81b
15/03/2018 Technische dienst, Blauwesteenstraat 81b
19/04/2018 Technische dienst, Blauwesteenstraat 81b
17/05/2018 Parking sporthal De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145
21/06/2018 t Halfdiep, Duffelsesteenweg 145
20/09/2018 Technische dienst, Blauwesteenstraat 81b
18/10/2018 Technische dienst, Blauwesteenstraat 81b
15/11/2018 Technische dienst, Blauwesteenstraat 81b
20/12/2018  Technische dienst, Blauwesteenstraat 81b

Samenstelling