Milieuraad

De milieuraad is door het lokaal bestuur erkend als officieel adviesorgaan voor milieuzaken en brengt adviezen uit over alles wat te maken heeft met het leefmilieu in en om Kontich. De milieuraad onderzoekt problemen die rechtstreeks verband houden met de bescherming en verbetering van dat leefmilieu zoals groenbeheer, natuurbescherming, gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, onkruidbestrijding, bescherming van kleine landschapselementen, water- en luchtvervuiling, afvalproblematiek, milieuvriendelijk leven, enz. Ook specifieke vragen over omgevingsvergunningen, bedrijven, verkavelingen of verkeerssituaties komen aan bod. 

De milieuraad houdt zich bezig met haar adviesfunctie en verschillende activiteiten. Het dient ook als overlegforum tussen de belangengroepen onderling. De raad informeert en sensibiliseert de bevolking en is dus een open raad.

Uitnodigingen en verslagen

De milieuraad vergadert elke derde donderdag van de maand, behalve in juli en augustus.
De vergadering vindt telkens plaats in de raadzaal van het gemeentehuis tenzij anders vermeld in de uitnodiging. Al deze vergaderingen kan je vrij bijwonen. 

Hier vind je uitnodigingen, verslagen, adviezen en brieven van de milieuraad.
Niet gevonden wat je zocht? Contacteer even onze milieudienst!

Stel je kandidaat!

De Milieuraad zoekt enthousiaste mensen die mee de uitdaging willen aangaan om het Milieuzaken in Kontich extra leven in te blazen! We willen immers graag een duurzame, gezonde en aangename gemeente.

Bezit jij de nodige deskundigheid of vertegenwoordig je een van de volgende maatschappelijke geledingen: milieu/natuur, werknemers, landbouwers/tuinbouwers, ondernemers, jeugd, vrije tijd of senioren? 

Heb je bovendien zin om je hiervoor te engageren? Stap dan mee in de Milieuraad! Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die nieuwe en duurzame impulsen willen geven binnen en buiten onze gemeente.

Samenstelling