Dienst Omgeving

Onze dienst omgeving werkt rond de inrichting en vormgeving van een aantrekkelijke en ruimtelijk samenhangende gemeente. We bieden daarbij oplossingen voor ruimtelijke opgaven op elk schaalniveau. 

Het Kontich waaraan we werken, is duurzaam, sociaal en creatief. Duurzaam in de zin van: milieuvriendelijk, bestendig, niet modieus. Met sociaal bedoelen we: met oog voor mensen en op cohesie gericht. Creatief in de zin van: levendig, dynamisch en divers. Vanuit deze gedachte ontwikkelen we strategieën en visies, ontwerpen we ruimtelijke plannen en verlenen we via verschillende cellen onze diensten aan jou: 

- Bij de cel vergunning kom je alles te weten over (ver)bouwen in Kontich: van dakkapel tot meergezinswoning, aan de hand van verschillende instrumenten maken we de ruimtelijke planning concreet.

- De cel wonen begeleidt je met wat te maken heeft met het (ver)kopen of (ver)huren van een huis in Kontich.

- De cel mobiliteit staat in voor alles wat te maken heeft met verkeer in Kontich. Denk maar aan de opvolging van de tramlijnverlenging naar Kontich, het verkeerscirculatieplan, de afwikkeling van het vrachtverkeer en alles rond parkeren en openbaar vervoer.

- De cel milieu is het aanspreekpunt voor alles wat je leefomgeving betreft en werkt aan milieugebonden materies en een duurzame samenleving. Daarnaast is de cel het secretariaat van de milieuraad

- De cel lokale economie bevordert een ondernemersvriendelijk klimaat in Kontich. De cel is het aanspreekpunt voor de ondersteuning van de bedrijfswereld: zowel nieuwe als bestaande ondernemingen kunnen hier terecht met hun vragen.