Groepsopvang voor baby's en peuters 't Wisterke

OCMW Kontich heeft twee locaties groepsopvang: 't Brugske in Kontich Centrum en 't Wisterke in Waarloos.
De kinderdagverblijven richten zich op kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, zonder onderscheid te maken op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. We verlenen voorrang aan kinderen uit voorrangsgroepen zoals bepaald door Kind en Gezin. Daarnaast geven we voorrang aan het personeel van het OCMW en de gemeente Kontich en aan de inwoners van Kontich.
De werking, gewoonten en regels lichten we uitvoerig toe in onze infobrochures. Die vind je onderaan deze pagina. Hieronder sommen we alvast enkele belangrijke gegevens op:

    • We bieden een veilig, kindvriendelijk klimaat dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien;
    • We verwachten dat de kinderen thuis ontbijten. Het kinderdagverblijf zorgt voor maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen. Enkel flesvoeding en/of speciale dieetproducten dienen meegebracht te worden;
    • Zieke kinderen worden niet opgevangen. Indien het kind bij ons ziek wordt, verwittigen we de ouders. Medicatie wordt enkel op doktersvoorschrift gegeven.

De bijdrage voor de opvang is afhankelijk van het gezinsinkomen en kan verminderd worden naargelang de gezinslast. De bijdrageschalen worden jaarlijks door een ministerieel besluit vastgelegd. Meer info over de bedragen vind je op de site van Kind en Gezin of in de brochure onderaan deze pagina. 

Wil je meer info of wil je je kindje inschrijven? Neem dan snel contact op!