Jeugdraad

De Jeugdraad is door het lokaal bestuur erkend als officieel adviesorgaan voor jeugdzaken. Het is een adviesraad zoals de Sportraad of de Milieuraad.

De Jeugdraad houdt zich echter niet enkel bezig met deze adviesfunctie! Er zijn ook jeugdraadactiviteiten, en de jeugdraad dient ook als overlegforum tussen de verenigingen onderling.
Het buro (=dagelijks bestuur) komt een 7-tal keer per jaar samen.
De Algemene Vergadering (AV) vergadert gewoonlijk de tweede woensdagavond van januari, maart, mei, september en november.
De jeugdwerker van de vrijetijdsdienst is secretaris van de Jeugdraad. 

Samenstelling