Jeugdraad

De Jeugdraad is door het lokaal bestuur erkend als officieel adviesorgaan voor jeugdzaken. Het is een adviesraad zoals de Sportraad of de Milieuraad.

De Jeugdraad houdt zich echter niet enkel bezig met deze adviesfunctie! Er zijn ook jeugdraadactiviteiten en de jeugdraad dient ook als overlegforum tussen de verenigingen onderling.
Het buro (= dagelijks bestuur) komt een 6-tal keer per jaar samen.
De Algemene Vergadering (AV) vergadert gewoonlijk op een woensdagavond samen in januari, maart, mei, september en november.
De jeugdconsulent van de vrijetijdsdienst is secretaris van de Jeugdraad. 

DATA 2021-2022
29/09, 17/11, 23/03 en 13/05

OPROEP:
De jeugdraad zoekt steeds enthousiaste jongelingen tussen 16 en 35 jaar om samen na te denken over thema's die alle jeugd in Kontich aanbelangen. Speelruimte, mobiliteit, fuifruimte, jeugdverenigingen, armoede, klimaat en milieu... Alles kan! 
Wil je iets veranderen voor de jeugd van Kontich? Heb je een idee of probleem waar we samen mee aan de slag kunnen? Ben je graag op de hoogte van wat er beweegt in onze gemeente? Kom eens langs of stel je meteen kandidaat door een mailtje naar jeugdraad@kontich.be te sturen. Meer info vind je bij de vrijetijdsdienst-jeugd, Katrijn geeft je graag uitleg!

Samenstelling