GIS (Geografisch Informatiesysteem)

GIS staat voor geografisch informatiesysteem en kan vertaald worden als een systeem van gegevens (informatie) waaraan een ruimtelijke (geografische) voorstelling is verbonden. 

Het grote voordeel is dat je gegevens die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, binnen één omgeving (de GIS-omgeving) kan voorstellen en ruimtelijk kan analyseren.

Een sprekend voorbeeld is een bouwaanvraag: je kan zeer snel bekijken of het perceel waarop je wil bouwen binnen een woonzone van het gewestplan ligt, of er een rooilijnplan of een bijzonder plan van aanleg geldig is, of het niet in een recent overstroomd gebied ligt en/of er voetwegen in de buurt liggen, enz. In dit voorbeeld maak je dus gebruik van verschillende gegevens zoals het gewestplan, bijzonder plannen van aanleg, rooilijnplannen, een grootschalige basiskaart, een kadasterkaart en databank, die je allemaal tegelijk binnen de GIS-omgeving raadpleegt.

De uiteindelijke doelstelling van een GIS is een betere efficiëntie. Door gebruik te maken van het GIS kunnen we de beschikbare middelen immers doelmatiger inzetten en verschillende diensten beter organiseren.

Waarvoor kan je bij ons terecht?