Gezel

Gezel staat voor Gezondheid en Eerstelijnssamenwerking. Het is een samenwerkingsverband tussen alle eerstelijnswerkers van Kontich.

Ons OCMW is een belangrijke schakel van Gezel: als gemeentelijk welzijnsregisseur heeft het OCMW contacten met de meeste eerstelijnswerkers en -organisaties, wat bevorderlijk is bij teamoverleg, voor het opzetten van preventieve acties en voor het verzamelen en verstrekken van correcte informatie. Het OCMW stelt bovendien een maatschappelijk werker halftijds ter beschikking om de acties van Gezel te coördineren, evenals een kantoor en vergaderruimten.

Gezel werkt niet alleen voor zieken of bejaarden maar ook voor gezinnen, alleenstaanden, jongeren,… in moeilijkheden. Ook als je helemaal niets met het OCMW te maken hebt. Gezel ondersteunt samenwerking. Want een goede samenwerking verbetert de ondersteuning van of zorg aan mensen.

 Soms komen verschillende moeilijkheden tegelijk voor, bij één of meer gezinsleden. Vaak zijn dan verschillende diensten en hulpverleners ingeschakeld, die meestal goed samenwerken. Soms is echter een overleggesprek nodig. In zo’n overleg verbeteren we de samenwerking en onderlinge communicatie. Je kan zo’n overleg éénmalig aanvragen of zo vaak als nodig. Nadien krijg je een verslag van het overleg.

 In situaties van complexe zorg bij ziekte thuis, kan je bovendien een thuiszorgkaft vragen. Hierin schrijven de hulpverleners maar ook de persoon zelf en zijn familie berichten en vragen aan elkaar. Zo gaat er geen informatie verloren en vermijden we misverstanden.

 Via Gezel ontdek je ook activiteiten en informatie over gezondheidspreventie, in thema’s zoals voeding & beweging, tandzorg, geestelijke gezondheid, alcohol & drugs en kankerpreventie. Hiervoor werkt Gezel ook samen met scholen, verenigingen en diensten.

 Tot slot kan je in alle vertrouwen adressen opvragen van alle eerstelijnswerkers (artsen, verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten,…) in Kontich en van verschillende welzijns- en hulpdiensten.