Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

Al wie interesse heeft voor, en wil werken rond de problematiek van ontwikkelingssamenwerking is welkom bij de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking Kontich-Waarloos, kortweg GROS. Deze raad is een door de gemeente erkend adviesorgaan dat adviezen uitbrengt over gemeentelijke aangelegenheden die een link hebben met de Noord-Zuid problematiek in de wereld.

  • Het hoofdaccent ligt in het bevorderen van vorming en verstrekken van informatie over de Noord- Zuidproblemen om de burger tot meer begrip en solidariteit aan te zetten. De GROS informeert en documenteert zich over die problematiek.
  • De adviesraad streeft overleg en samenwerking na tussen verenigingen, diensten of instellingen die betrokken kunnen worden bij de problematiek van ontwikkelingssamenwerking.
  • De GROS is actief betrokken bij het coördineren en organiseren van allerhande gemeentelijke activiteiten rond de Noord-Zuidproblematiek.

Samenstelling