Erfgoedraad

De erfgoedraad draagt zorg voor het materieel (onroerend en roerend) en immaterieel erfgoed in Kontich en maakt deze zorg vanzelfsprekend voor en door de burger. 

Concreet geeft de GER het Kontichs erfgoed een plaats in het gemeentelijk besluitvormingsproces, verzamelt, borgt en inventariseert het Kontichs erfgoed en organiseert en ondersteunt de raad allerlei projecten rond dat erfgoed.

 

Samenstelling