Commissie Omgeving

Een gemeenteraadscommissie is een technische vergadering over een bepaald domein van het beleid. Hierdoor verlopen de besprekingen op de gemeenteraad vlotter. De gemeenteraadscommissies bestaan uit 13 leden van de gemeenteraad, verdeeld over de verschillende partijen in verhouding tot de vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Een gemeenteraadslid zit de commissie voor. De commissie brengt advies uit aan de gemeenteraad.

De raadscommissies zijn openbaar. Iedereen mag ze bijwonen.

Bekijk de commissies hier.

Samenstelling