Dienst Burgerzaken

De dienst burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak kan je maken via ons online afsprakenportaal, op de specifieke productpagina van dat product, aan de onthaalbalie in Het Gemeentehuis of door te bellen naar 03 246 25 50.

De dienst burgerzaken is misschien wel de dienst waarmee je het vaakst in contact komt.

Je krijgt er om te beginnen alle informatie over de belangrijkste gebeurtenissen in het leven: geboorte, huwelijk en overlijden.

Daarnaast meld je er je adreswijzigingen en haal je er je identiteitskaart af. Je kunt hier ook terecht voor uittreksels uit de bevolkingsregisters, het wettigen van handtekeningen, voor reispassen en kids-ID’s en voor alles wat met je rijbewijs te maken heeft. 
Ook buitenlanders die in de gemeente verblijven, komen voor tal van formaliteiten en vergunningen bij deze dienst.

Verder kan je op de dienst burgerzaken terecht voor informatie over sociale tegemoetkomingen en sociale voorzieningen, voor een parkeerkaart voor mensen met een handicap en je pensioenaanvraag
Tot slot ondersteunt deze dienst de werking van de gehandicaptenraad.

Waarvoor kan je bij ons terecht?