Deze leden legden de eed af als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Op 20 december legden Linda Achten, Mia Wauters, Tim Ruytjens en Danielle Sys de eed af als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor de besluitvorming over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie. Het is een verplicht orgaan binnen het OCMW en heeft de specifieke opdracht om de beslissingen inzake individuele hulpverlening en integratie buiten elke politiek debat te nemen.

Linda Achten (Dorpslijst Sander) volgt zichzelf op. 

Mia Wauters (N-VA) was al plaatsvervangend lid voor Nancy Dyck en wordt nu vast lid.

Tim Ruytjens (CD&V) volgt Begga van Linden op.

Danielle Sys (CD&V) volgt Marjan De Nayer op.

Gepubliceerd op dinsdag 21 december 2021 10.57 u.