De Villermontstraat: Aanpassing kruispunt N173 en vernieuwing leidingen

AWV start in februari met de aanpassing van het kruispunt van Prins Boudewijnlaan (N173) met de De Villermontstraat met Antwerpsesteenweg om de veiligheid te verhogen.

Alvorens deze werken van start gaan, zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen vernieuwen in de omgeving van dit kruispunt. Dit betekent dat ze een stuk op de Prins Boudewijnlaan moeten werken en eveneens een stuk in de De Villermontstraat. Hierdoor zal een deel van de De Villermontstraat tijdelijk verkeersvrij moeten gehouden worden, aangezien kranen en vrachtwagens op de rijweg moeten werken.

Op bijgevoegde schets is aangegeven welke zone onderbroken wordt; concreet kan Veldkant enkel in- en uitgereden worden vanaf de N171.

Zodra AWV de werken op hun website opneemt, zal ook hier via een link de actuele situatie kunnen opgevolgd worden.