De centrale reservelijst QVAX: hoe werkt het?

Sinds begin april kan iedereen zich via www.qvax.be inschrijven op QVAX; de centrale reservelijst voor Covid-19 vaccins. Sindsdien schreven al heel wat inwoners zich in. Maar wat is QVAX nu eigenlijk en hoe werkt het?


Wat is QVAX?

Sinds begin april kan iedereen zich via www.qvax.be inschrijven op QVAX; de centrale reservelijst voor Covid-19 vaccins. Via QVAX kan elke meerderjarige zich online inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie in het centrum in zijn buurt. Je kan er aangeven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen. Als een vaccinatiecentrum dan vaccins over heeft op een bepaalde dag, kan het je oproepen. Of als er 'lege afspraken' zijn voor de komende dagen, kan de reservelijst gebruikt worden om ze mee op te vullen.


Hoe werkt het?

1. Je registreert je online via QVAX.be om je op de reservelijst van je vaccinatiecentrum te plaatsen
 • Iedereen kan zich inschrijven die:
  • ouder is dan 18 jaar
  • nog geen uitnodiging ontvangen heeft voor vaccinatie
 • Je vult een aantal gegevens in: naam, rijksregisternummer, e-mail en telefoonnummer.
 • Je duidt aan op welke momenten je de komende week of weken beschikbaar bent om snel naar het vaccinatiecentrum te gaan. Je engageert je dat je die kalender up-to-date houdt en daadwerkelijk beschikbaar bent op die momenten. 
2. Je vaccinatiecentrum heeft vaccins over en roept mensen op van de reservelijst

Het vaccinatiecentrum vaccineert eerst mensen die een uitnodiging tot vaccinatie gekregen hebben. Maar soms komen mensen niet opdagen voor hun afspraak en heeft het vaccinatiecentrum een paar dosissen op overschot. Dan doet het vaccinatiecentrum een beroep op de reservelijst van QVAX. 

 • Het vaccinatiecentrum stuurt via QVAX een sms en e-mail naar de meest prioritaire mensen die op de reservelijst staan om hen te vragen snel naar het vaccinatiecentrum te komen.
 • De oproepen gaan eerst naar de mensen met de hoogste prioriteit: eerst naar de oudste mensen, dan naar mensen met onderliggende aandoeningen. Het is dus niet zo dat wie zich eerst heeft ingeschreven, eerst opgeroepen zal worden. 
3. Word je opgeroepen van de reservelijst? Bevestig snel en ga naar het vaccinatiecentrum

Krijg je een sms en/of-email?

 • Zodra je bevestigt, zal je online doorgestuurd worden naar een reservatiesysteem om een afspraak te maken hoe laat precies je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt voor je vaccinatie. Je boekt dan meteen ook je tweede vaccinatiemoment in (want voor de meeste vaccins zijn er immers twee dosissen nodig).
 • Als je niet of te laat reageert op een oproep, vervalt ook je inschrijving op de reservelijst en moet je je opnieuw inschrijven. 

Kan je je bij vaccinatiecentrum ZORA in Lint aanmelden voor de reservelijst?

Voorlopig werken ze in het vaccinatiecentrum ZORA eerst hun huidige reservelijst verder af (bestaande uit 65-plussers die omwille van medische redenen prioriteit krijgen). Ze hebben die reservelijst in goed overleg met de huisartsen opgesteld. Het algemene principe blijft dat het vaccinatiecentrum alle vrijgekomen plaatsen invult met mensen van de eigen reservelijst.

In de weken daarna zal het vaccinatiecentrum ZORA QVAX gebruiken voor het opvullen van lege sloten. Als je al een aanvraag deed via QVAX, blijft deze bewaard. Ze houden je op de hoogte over het gebruik van reservelijsten via www.elzzora.be.


Krijg je sneller je vaccin als je op de QVAX-reservelijst staat?

Niet per se. Alléén burgers binnen de doelgroep die op dat moment aan de beurt zijn, zullen mogelijks worden opgeroepen wanneer er een dosis op overschot is. De volgorde van de overheid – per prioriteit en per leeftijdscategorie - blijft gehandhaafd. Je kan via de reservelijst dus niet ‘voorsteken’. Je registratie op https://www.qvax.be/ heeft geen gevolgen voor de ‘gewone’ uitnodiging voor vaccinatie. Mogelijk krijg je die zelfs eerder. De QVAX-reservelijst biedt dus geen garantie dat je sneller wordt gevaccineerd.


Wil je meer weten?

Je leest er meer over op de website van de Eerstelijnszone ZORA of op de website van de Vlaamse overheid.