Dagwerking Pegode

Staf van Elzenlaan 5

03 457 87 79
 
Dagwerking voor mensen met een beperking.
 
 
Zin&Zo:
Staf van Elzenlaan 5
tel. 03 440 31 85
 
De coaches van de vrijetijdswinkel Zin&Zo gaan met vrijetijds-, vormings- en trainingsvragen van de cliënt aan de slag. Zij geven vrijetijdsinvulling op maat. Zin&Zo is een project van Pegode vzw.
 
Arbeidszorgproject Soep't erin:
Staf van Elzenlaan 2