Cursuswerking Uit Je Doppen

Het OCMW van Kontich organiseert vormingsactiviteiten voor volwassenen overdag. De cursuswerking bestaat sinds 1987 en kent een steeds groeiend succes.

Doel

We bieden kansen om:
• zich te ontplooien
• iets bij te leren
• zich beter te handhaven
• thuis en in de samenleving boeiende mensen te ontmoeten.

We verlagen drempels:
• Creatief en zinvol bezig zijn op een ontspannen manier
• Geen examens
• Geen diploma’s
• Eigen tempo
• Een nieuwe start
• Voor jong en oud
• Kostprijs volgens inkomen