Cursussen en trainingen

We vinden het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente gezond zijn en blijven. Daarom zet Gezel in op gezondheidspreventie. Dit met als doel om de gezondheid van onze inwoners te beschermen en bevorderen. Dit gebeurt onder meer in de vorm van cursussen en trainingen. Daarin geven we voorlichting en doen we ook samen praktijkoefeningen.

Via Gezel kom je op het spoor van leuke initiatieven en cursussen voor jong en oud! 

Heb jij een voorstel voor ons aanbod? 

Wil je in je vereniging, club iets organiseren of met ons samenwerken rond gezondheidspreventie?

Vraag hulp voor het vinden van een boeiend gezond thema, een interessante spreker, folders, brochures, educatief materiaal,….

In sommige gevallen kunnen we samenwerken, krachten en middelen bundelen, je initiatief breed bekend maken.

Neem daarvoor contact op met Gezel.