Contactgegevens toevoegen aan het rijksregister

Als gemeentediensten of de politie jou of informatie van jou nodig hebben, moeten ze meestal een brief sturen. Dat gaat traag. Veel trager dan bellen of een e-mail sturen. Maar dan moeten deze diensten wel over jouw gegevens beschikken. Daarom deze oproep om je telefoonnummer en e-mailadres toe te voegen aan je persoonsgegevens in het rijksregister.
Dit kan nu ook handig zijn voor de contact tracing en de vaccinatiecampagnes! 

Een bijkomend voordeel is dat deze gegevens ingezet worden in de strijd tegen identiteitsfraude. Dit is voor de politie een extra controlemiddel waarmee ze kunnen achterhalen of mensen wel echt zijn wie ze zeggen te zijn.

Geen angst voor je privacy: enkel diensten met de juiste toelatingen kunnen de informatie raadplegen.

Welke instanties gemachtigd zijn om deze gegevens te raadplegen, kan je vinden op de website van de privacycommissie

Meer info

Hoe werkt het?

Je kan deze gegevens meedelen via: