Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning, het appartement of de kamer die je verhuurt, voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen die beschreven staan in de Vlaamse Codex Wonen. Het is dus een kwaliteitslabel dat je kan voorleggen aan je huurder bij de start van de huurovereenkomst.

In Kontich is het conformiteitsattest verplicht voor elke nieuwe verhuring van woningen die een bepaalde ouderdom hebben. Welke woningen in aanmerking komen, is vastgelegd in een gemeentelijk reglement. Tot eind 2025 zijn dit alle huurwoningen (of woningen die ter beschikking gesteld worden) van 40 jaar of ouder.

Op 25/5/21 hebben we hierover een digitale infosessie georganiseerd. De presentaties van de infosessie kan je hier onderaan downloaden en herbekijken.

Voor wie?

In Kontich is het conformiteitsattest verplicht voor elke nieuwe verhuring of terbeschikkingstelling van woningen die onder de fasering vallen. De eigenaar-verhuurder dient het attest aan te vragen, bij voorkeur voordat de verhuring van start gaat.

Het afleveren van het conformiteitsattest is betalend en bedraagt 90 euro voor een zelfstandige woning (=eengezinswoning, appartement of studio) en 90 euro voor een kamerwoning (verhoogd met 15 euro/bijkomende kamer in een gebouw). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

Procedure

Het conformiteitsattest kan je als volgt aanvragen:

-Digitaal via de website van IGEAN: www.igean.be/conformiteitsattest.

-Wens je hulp bij het aanvragen van het conformiteitsattest? Maak dan een afspraak op het gemeentehuis om het conformiteitsattest aan te vragen.

Desgewenst kan je bij de dienst wonen ook een papieren aanvraagformulier opvragen.

Afhandeling

Na de aanvraag, contacteert IGEAN de huurder om een woningonderzoek in te plannen en na te kijken of de huurwoning voldoet aan de basisnormen van de Vlaamse Codex Wonen.

Indien uit een eerste woningcontrole blijkt dat de huurwoning niet in orde is, krijgt de eigenaar maximaal 4 maanden tijd om de herstellingen uit te voeren.

Belangrijk: Indien een verhuurder zich niet in regel stelt met het gemeentelijk reglement conformiteitsattesten, zal er jaarlijks een GAS boete gevestigd worden van maximaal 350 euro, zolang niet aan de verplichting is voldaan.