Collectieve Schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling is een wettelijk geregelde procedure. Deze procedure wordt opgestart bij de arbeidsrechter die een schuldbemiddelaar aanstelt. Het doel is dat je in de mate van het mogelijke je schulden kan afbetalen en dat je tijdens de afbetaling nog menswaardig kan leven.

 
Je inkomen wordt tijdens de duur van de procedure overgemaakt aan de bemiddelaar. Deze zal voor jou onderhandelen met je schuldeisers. Hij zal eveneens je vaste kosten en schulden betalen, alsook je leefgeld uitkeren. Na afloop van de regeling kan je een nieuwe start nemen.


Ons OCMW treedt niet zelf op als schuldbemiddelaar, maar de maatschappelijk werker kan je wel advies geven bij een enorme schuldoverlast en je helpen bij het opstarten van de procedure.

Van zodra je bent toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, zal je inkomen niet meer op je eigen rekening komen, maar op die van de schuldbemiddelaar. Deze maakt een plan op om over een bepaalde termijn alle (of zoveel mogelijk) schulden af te betalen.

Een stuk van je inkomen komt wel op je eigen rekening, waarmee je je huur, eten en vaste kosten moet betalen. 

Voor grotere uitgaven (vb: elektrotoestellen, een wagen,...) moet je toestemming vragen aan de schuldbemiddelaar of zelfs aan de rechter. Je mag tijdens een lopende collectieve schuldenregeling ook geen nieuwe schulden maken.

Wanneer je je niet houdt aan de gemaakte afspraken binnen je collectieve schuldenregeling, kan deze stopgezet worden. Dit noemt men een herroeping

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden om toegelaten te worden tot een collectieve schuldenregeling:

  • Het moet gaan over grote en structurele schulden die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kan terugbetalen
  • Een handelaar komt niet in aanmerking; vrije beroepen wel
  • Je mag niet bewust je schuldeisers benadeeld hebben
  • Wanneer je een collectieve schuldenregeling had die herroepen werd, kom je gedurende 5 jaar niet meer in aanmerking voor een nieuwe

Procedure

Een collectieve schuldenregeling moet aangevraagd worden met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont. Voor Kontich is dit Antwerpen.

De maatschappelijk werker van het OCMW kan dit verzoekschrift samen met jou opstellen. Je kan in bepaalde gevallen ook beroep doen op een pro-deo advocaat.

Je kan hiervoor terecht op de sociale dienst van het OCMW. Dit kan tijdens onze openingsuren. De maatschappelijk werker van de permanentie zal je situatie in kaart brengen. Je dossier wordt besproken op het overleg van de sociale dienst en een maatschappelijk werker van de dienst schuldbemiddeling neemt contact op voor de opstart van jou dossier.