Tijdelijke uitbreiding algemeen ontrekkingsverbod provincie Antwerpen

Door het droge weer en de lage tot zeer lage waterstand in de onbevaarbare waterlopen breidt gouverneur Cathy Berx het huidige onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen verder uit. Vanaf vrijdag 15 juli 2022 is er een politiebesluit van kracht dat een onttrekkingsverbod instelt op alle stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen.

Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in de waterlopen. Uit die metingen blijkt nu dat de waterpeilen in heel de provincie sterk daalden tijdens de voorbije weken.
De lage waterstand bedreigt de ecologische toestand aanzienlijk.

Het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid van onbevaarbare waterlopen bij droogte” wordt nu toegepast op de huidige hydrologische toestand van de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen.

De debietmetingen van de afgelopen 14 dagen tonen aan dat het vereiste ecologische minimumdebiet in nagenoeg geen van de stroomgebieden in de provincie Antwerpen wordt gehaald. Op basis van de huidige weersvoorspellingen wordt er op korte termijn geen verbetering van de toestand verwacht. Gelet op de snelle daling van de peilen en de
weersomstandigheden verwachten we dat ook de stroomgebieden die het ecologische minimumdebiet momenteel nog (net) halen, snel zullen te maken krijgen met een tekort aan water.

Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen. Gelet op de ernst van de situatie zal er nauwgezet toegekeken worden op de correcte naleving en zo nodig de handhaving van dit besluit.

Sinds 1 januari 2022 geldt bovendien ook een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft uiteraard van toepassing.

De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden kan u raadplegen via de online
kaarten op Water onttrekken uit waterlopen - Provincie Antwerpen. Het onttrekkingsverbod is enkel van toepassing op de onbevaarbare waterlopen, binnen de gehele provincie.

Link naar:
- Overzichtskaart tijdelijk verbod ontrekking water 15.07.2022

- 2022 07 15 - politiebesluit uitbreiding tijdelijk onttrekkingsverbod volledige provincie

- 2022 07 15 - politiebesluit uitbreiding tijdelijk onttrekkingsverbod volledige provincie20221507 - persbericht uitbreiding onttrekkingsverbod volledige provincie Antwerpen - finaal

- 2022 07 15 - politiebesluit uitbreiding tijdelijk onttrekkingsverbod volledige provincie20221507 - persbericht uitbreiding onttrekkingsverbod volledige provincie Antwerpen - finaalFAQ2022_onttrekkingsverbod_v3-20220715 (1)


Perscontacten :

Kabinet gouverneur Cathy Berx:

Bram Abrams Arrondissementscommissaris van de gouverneur M: 0473 65 77 72 E: bram.abrams@provincieantwerpen.be

Sara Claes, Kabinetsadviseur T: 03 240 50 52 M : 0476 50 55 91 E: sara.claes@provincieantwerpen.be


Dienst Integraal Waterbeleid:
Kathleen Van Dorslaer
teamverantwoordelijke beleid M: 0475 76 39 31 E: kathleen.vandorslaer@provincieantwerpen.be