Subsidies voor buurt- en straatfeesten

Organiseer je een feest voor de bewoners uit je straat/buurt? Dan kan je een aanvraag indienen voor een subsidie!

Voor wie?

Kontichnaars die een buurt- of straatfeest organiseren.

Voorwaarden

Het straat- of buurtfeest moet toegankelijk zijn voor alle bewoners en de 3 organisatoren moeten elk op een ander adres wonen.

Procedure

De subsidie wordt schriftelijk/via mail aangevraagd bij de vrijetijdsdienst - cultuur, minimum 1 maand voor de activiteit (cultuur@kontich.be).

Heb je het online evenementenformulier reeds ingevuld? Dan hoef je de subsidie niet apart aan te vragen. 

Voor de uitbetaling van de subsidie voor een activiteit, wordt binnen 1 maand na afloop het volgende bezorgd aan de vrijetijdsdienst (via e-formulier):

  • een gedetailleerde eindafrekening van de activiteit met bewijsstukken van de ingebrachte kosten (facturen, kassatickets).
  • een exemplaar van het promotiemateriaal,
  • minstens 1 sfeerfoto, waarbij de fotograaf afstand doet van de rechten op dit beeld of deze beelden.
  • een bewijs van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilligers.

Bedrag

Max. 150 euro

Meer info

Vergeet zeker je aanvraag bij het evenementenloket niet als je een buurt- of straatfeest organiseert. 

Maak je graag gebruik van tafels, stoelen, hekken, ... van de gemeente? Vraag dit tijdig aan bij de dienst logistiek. Meer informatie vind je hier