Burgemeestersconvenant 2020

In 2015 ging de gemeente het engagement aan om tegen 2020 een CO2 reductie van 20% te realiseren. Definitieve resultaten zijn nog niet bekend, wel kan je hieronder de tussentijdse evaluatie voor 2019 raadplegen.

In 2019 werd er in Kontich 2,5% minder CO2 uitgestoten vergeleken met 2011 waardoor het behalen van de doelstellingen 2020 (20% reductie) veraf is. Om de doelstelling van 2030 (40% reductie) te halen, moet de gemeentelijke jaarlijkse CO2 uitstoot met minstens 2,8% dalen. Tussen 2018 en 2019 werd er een CO2-reductie van 0,5% gerealiseerd. Extra inspanning zijn dus noodzakelijk.

Klimaat neutrale en -bestendige kernen

De Kontichse huishoudens realiseerden in 2019 een CO2 reductie van 12,2% ten opzichte van het referentiejaar 2011. We zien dat renovaties in stapjes gaan en dat er weinig woningen direct gerenoveerd worden tot het niveau van een energiezuinige nieuwbouw. Hier zal dus een grote inhaalbeweging gemaakt moeten worden.

Klimaatvriendelijke mobiliteit

In lijn met de vorige jaren, is de grootste CO2 uitstoot in onze gemeente afkomstig van particulier en commercieel vervoer. De CO2-uitstoot van particulier en commercieel vervoer steeg in de periode van 2011 tot 2019 met 8,7%. Een belangrijke factor hierin is de autosnelweg die door Kontich loopt. Het verkeer op de autostrade is verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale uitstoot van de gemeente. Mobiliteit is de belangrijkste uitdaging voor onze gemeente.

Lokale hernieuwbare stroom

Uit de meest recente cijfers van 2020 blijkt dat er jaarlijks 2 762 ton CO2 (grafiek 4
wordt bespaard door energie uit de zon. Toch wordt in 2020 slechts 6,9% van de daken
benut voor zonnepanelen. Hier is dus nog veel winst te boeken.

Duurzaam ondernemen

Onder het thema duurzaam ondernemen bekijken we de CO2 uitstoot in de sectoren
landbouw en industrie De uitstoot van de industrie (niet ETS) daalde in de periode
2011-2019 met 26,9%. De uitstoot van landbouw daalde ook in dezelfde periode met
17,6%. In deze sectoren zitten we dus wel op schema voor het behalen van de doelstellingen voor het burgemeestersconvenant 2020 (20% CO2 reductie). Wel dient hier voorzichtig te worden omgegaan met de cijfers. Zo kan het sluiten/verplaatsen van een onderneming een zeer grote impact hebben op de totale cijfers.

Bij de opmaak van het klimaatactieplan 2030 zullen acties gedefinieerd worden rond deze pijlers.