Burgemeestersconvenant 2020

In 2015 ging de gemeente het engagement aan om tegen 2020 een CO2 reductie van 20% te realiseren. Definitieve resultaten zijn nog niet bekend, wel kan je hieronder de tussentijdse evaluatie voor 2018 raadplegen.

Wanneer de algemene uitstoot van 2018 wordt vergeleken met 2011 blijven we helaas op een gelijk niveau. De grootste CO2 uitstoot in onze gemeente is afkomstig van particulier en commercieel vervoer (61% van het totaal). Ten opzichte van 2011 is de uitstoot van vervoer zelfs met bijna 10% gestegen. Hiermee score we als gemeente minder goed dan omliggende gemeente. Een belangrijke factor hierin is de autosnelweg die door Kontich loopt (en verantwoordelijk is voor 50% van de totale uitstoot) maar ook op onze gemeentelijke en provinciale wegen is er meer verkeer. Indien mobiliteit buiten beschouwing wordt geladen zouden we als gemeente zelfs een CO2 reductie van 12,7% realiseren!

Op andere vlakken scoren we gelukkig wel beter. De Kontichse huishoudens realiseerden in 2018 een CO2 reductie van bijna 8% ten opzichte van 2011. De Kontichse dienstensector (waaronder handelaars, zelfstandige,...) realiseerden zelfs een CO2 reductie van ruim 12%. Daarnaast hebben we als gemeente nog heel wat groeimogelijkheden. Zo is momenteel slechts 5% van de geschikte daken benut met zonnepanelen!