Burengeschillen

Heb je een probleem met een buur, probeer dan eerst samen een oplossing te zoeken. Indien dit niet lukt, kan je beroep doen op een vrederechter. Hij is bevoegd voor problemen die verband houden met huisvesting en burenproblemen en probeert steeds een oplossing in wederzijds overleg te bereiken.

Voor meer info neem je contact op met het vredegerecht op het nummer 03 457 05 11 of via mail aan vred.kontich@just.fgov.be.