Broekbosstraat 3 - Weigering

2018091585 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 november 2018 de aanvraag voor het vergroten van een dakraam geweigerd.

Bijlagen