Broekbosstraat 15 - Vergunning

2018077809 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 november een vergunning verleend voor een afwijking van de bouwdiepte.