Brexit: bericht aan de Britten en hun gezinsleden

Het terugtrekkingsakkoord dat werd afgesloten na de Brexit vrijwaart de rechten van de Britse onderdanen en hun gezinsleden die reeds verbleven en werkten in een lidstaat van de Europese Unie (EU).

Indien je over de Britse nationaliteit beschikt, dien je je huidige identiteitskaart om te wisselen naar een nieuwe.
Je kan hier een afspraak voor maken tot 31 december 2021.

Gepubliceerd op dinsdag 5 januari 2021 12.40 u.