Bewegwijzering aanvragen

Bewegwijzering aanvragen

De plaatsing van bewegwijzering naar bedrijven is strikt gereglementeerd om te vermijden dat alle kruispunten vol wegwijzers hangen. In sommige gevallen is er helemaal geen bewegwijzering mogelijk. In andere gevallen zijn er beperkingen inzake aantal wegwijzers, locatie of afstand.

Wij zoeken het graag voor je uit wat mogelijk is volgens de wetgeving als je eraan denkt om jouw bedrijf te bewegwijzeren. 

Beknopte voorwaarden

  • Bedrijven die in een industriezone liggen, mogen enkel binnen deze industriezone individueel bewegwijzerd worden.
  • Binnen de bebouwde kom mogen alleenstaande bedrijven bewegwijzerd worden als er minstens 20 personen tewerkgesteld zijn.
  • Binnen de bebouwde kommen worden de restaurants niet bewegwijzerd. (Onder restaurant wordt begrepen: eetgelegenheden met volledige bediening zoals opgenomen in de Kruispuntbank der Ondernemingen)
  • Handelshuizen, hoe groot ze ook mogen zijn, mogen niet bewegwijzerd worden.

Zowel voor een wegwijzer op een gemeenteweg als op een gewestweg richt je je aanvraag aan de dienst mobiliteit, samen met:

  • een liggingsplan met aanduiding van de plaatsen van de wegwijzers (eventueel met foto)
  • voor bedrijven binnen de bebouwde kom: een attest waaruit blijkt dat het bedrijf minstens 20 personen tewerkstelt. 

Gaat het over een gewestweg, dan stuurt de stad jouw aanvraag met advies door naar het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Overzicht gewestwegen in Kontich

  • Expresweg (N171)
  • Prins Boudewijnlaan (N173)
  • Koningin Astridlaan/Grote Steenweg (N1)