Bevraging over voetpad aan één straatzijde in het Wierookstuk