Belastingreglement ingebruikname openbaar domein

Reglement van een belasting ophet gebruik van openbaar domein bij bouwwerken en verbouwingswerken voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 (Gepubliceerd op 20/12/2019)