Lokaal Materialenplan 2023 - 2030

Een nieuw uitvoeringsplan

Afvalpreventie is de eerste stap volgens de materialenhiërarchie en de beste optie in de strijd tegen klimaatverandering.
 
We willen in Vlaanderen zo min mogelijk afval produceren. Afvalpreventie is de eerste stap volgens de materialenhiërarchie en de beste optie in de strijd tegen klimaatverandering. Het afval dat er toch is moet goed gesorteerd en gerecycleerd worden. Verbranden, storten, zwerfvuil en sluikstorten willen we zo veel mogelijk vermijden.

Het lokale afval- en materialenbeleid is vastgelegd in een uitvoeringsplan en is bindend voor de lokale besturen.

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan goed dat als uitvoeringsplan tot 2030 van kracht is.

Tegen 2030 willen we in Vlaanderen nog slechts maximum 100kg huishoudelijk restafval per inwoner produceren. Ook het bedrijfsrestafval moet met 30% verminderen ten opzichte van de periode 2018-2020.

Afvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling, recyclage… hebben dus nood aan een verdere optimalisatie. Sorteeranalyses, gedragsbevragingen, analyses van cijfers en andere studies helpen daarbij de werkpunten te bepalen en de aanpak te concretiseren.
 
Je kan het Lokaal Materialenplan 2023-2030 via de QR-code raadplegen.