Behaagactie 2021

De actie Behaag..Natuurlijk is toe aan zijn 28ste editie! Doe jij mee?

Ook dit jaar doen wij mee aan deze succesvolle actie van Natuurpunt. Naar jaarlijkse gewoonte bieden we haagpakketten, klimplanten en fruitbomen aan.

Van 1 augustus tot en met 29 oktober 2021 kan je je steentje bijdragen aan de natuur. Dit doe je door streekeigen haagplanten te kopen tegen sterk verlaagde prijzen. Met de opbrengst van deze actie worden waardevolle natuurprojecten gerealiseerd in je buurt.

We besteden in ons aanbod speciale aandacht aan streekeigen groen voor kleinere tuinen. De prijzen van de pakketten liggen door de massale samen-aankoop lager dan de kleinhandelsprijs. Reeds 33 gemeenten nemen deel aan deze actie. Het plantmateriaal is steeds van goede kwaliteit.

Het succes van deze jaarlijkse actie heeft ongetwijfeld te maken met de vlotte samenwerking tussen de medewerkers van onze natuurvereniging, gemeentelijke groendiensten, milieudiensten en milieu-adviesraden in de Natuurpuntwerkgroep Behaag ... Natuurlijk.

Aanbod

Haagpakketten: Er worden 13 verschillende pakketten aangeboden, naargelang de ruimte die je wenst te beplanten. Het plantgoed is tussen 80 en 120 cm groot (behalve de taxus, zie verder). Je kan kiezen uit een divers aanbod van Houtkant en Doornhaag tot een Meiboomhaag en Beukenhaag.

Klimplanten: Er is de keuze uit drie soorten: hop, wilde kamperfoelie en bosrank.

Bomen: Er is de keuze uit de knotwilgpoot en tal van fruitbomen zoals onder meer appel- en peerbomen. 

Bijenhotelletjes: Het gaat niet goed met onze wilde bijen, die zo belangrijk zijn voor de bevruchting van onze bloemen en voor de productie van ons fruit. Geef hen een duwtje in de rug en plaats een bijenhotel.

Nestkasten: Onze vogels en vleermuisjes vinden steeds moeilijker onderdak. Boomholtes worden steeds zeldzamer en huizen worden steeds beter geïsoleerd. Door een nestkastje op te hangen helpt u vogels en vleermuizen niet alleen aan een broedplaats, maar ook aan een schuilplaats tijdens koude en natte (winter)dagen.

Voor wie?

Alle inwoners van onze gemeente kunnen genieten van deze actie zolang de voorraad strekt.

Voorwaarden

  • Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente worden aangeplant
  • De nestkasten moeten binnen de grenzen van de gemeente worden opgehangen
  • De bestelling is slechts geldig na ontvangst van de betaling
  • De mogelijke uitval van het aangeplant goed is ten laste van de besteller
  • Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden

Procedure

Je kan bestellen tot uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021 om 12u. door

- het e-formulier in te vullen en te verzenden (bestelling komt rechtstreeks bij ons aan)
- het bestelformulier onderaan deze webpagina in te vullen en te mailen naar milieu@kontich.be
- het bestelformulier aan het onthaal van het gemeentehuis te bekomen via de promotiebrochure en terug ingevuld te bezorgen aan de medewerkers van het onthaal.

Bedrag

Je dient het totaalbedrag van de bestelling over te schrijven op het bankrekeningnummer BE66 0910 0009 8443 van het lokaal bestuur Kontich met duidelijke vermelding van “Behaagactie 2021” en je naam + voornaam.

Afhandeling

Je kan je bestelling afhalen op zaterdag 27 november 2021 tussen 13 en 15 u. op onze Technische dienst, Blauwesteenstraat 81A, 2550 Kontich (inrit links van het recyclagepark Kontich)

Wat meebrengen

Indien je gebruik wilt maken van het aanbod van gratis compost, dien je een recipiënt mee te brengen naargelang de gewenste hoeveelheid: stevige zak, aanhangwagentje, …. 
Reken op één emmer per drie plantgaten voor hagen en twee emmers voor het aanplanten van een boom. Gelieve op het bestelformulier aan te duiden of je belangstelling hebt.
Maximaal 2 m³ en zo lang de voorraad strekt.

Meer info

De infobrochure met volledige plantbeschrijvingen, keuze- en planttips is te verkrijgen in de wachtruimte van het gemeentehuis en in de bibliotheek. Je kan de infobrochure ook onderaan deze pagina terugvinden. 

Info over de juiste samenstelling van de pakketten en welke planten autochtoon zijn, vind je op www.natuurpunt.be/behaag.


Mocht je nog met vragen zitten, dan kan je bellen naar de dienst Omgeving of een mailtje sturen naar milieu@kontich.be

Deze actie draagt bij tot de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) 11, 12, 13, 15 en 17