Audit interne financiële monitoring

AuditVlaanderen is de onafhankelijke auditorganisatie van de Vlaamse Overheid. Zij lichten die Vlaamse Overheid zelf door, maar ook lokale besturen. Op eigen initiatief (voor thema-audits), op vraag, of om 'forensische' redenen (als er een vermoeden is van een mogelijk misdrijf). 

Alleszins zorgen ze ervoor ongeveer één keer per legislatuur in elke gemeente te passeren. Zo kozen ze ervoor om hun pilootaudit ‘Interne monitoring met financiële impact’ in Kontich op te starten in november 2021. Zij deden een uitvoerige documentenanalyse en spraken met bijna 10% van ons personeel. We ontvingen hierover het eerste ontwerprapport eind mei 2022.

Daarin worden toch wel wat verbeternoden aangekaart in de vier doorgelichte monitoringprocessen met financiële impact:
- onderhoud van het patrimonium
- invulling van de personeelsformatie en de bijhorende kosten
- interne werking en debiteurenbeheer van de thuiszorg
- retributies op het gebruik van accommodaties.

We bezorgden AuditVlaanderen een aantal opmerkingen bij het ontwerprapport, waarvan enkele nog verwerkt werden in het definitieve rapport. Het MATT werkte dan daarbij zoals decretaal voorzien een managementreactie uit, die integraal in het eindrapport werd opgenomen. Hieronder vind je een presentatie met de nodige toelichting, en de integrale eindrapporten met hun verbeteractieplan (van de thema-audit én van een luikje organisatiebeheersing dat AuditVlaanderen sowieso checkt in elk bestuur waar ze voor een andere opdracht langskomen).