Attest van immatriculatie (AI) (Oranje kaart)

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers, die toekomen in België zonder visum D of zonder asielaanvraag.
Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf.
Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels maar verblijfsdocumenten.

De attesten van immatriculatie maken het niet mogelijk om vrij te reizen op het grondgebied van de Schengenruimte.

Voor wie?

 • Verzoeker om internationale bescherming (in procedure)
  Als u een verzoek om internationale bescherming (vroeger: asielaanvraag) hebt ingediend, krijgt u een AI in de onderzoeksfase bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).
 • Familielid van een derdelander (in procedure)
  Als familielid van een derdelander krijgt u een AI als u een aanvraag gezinshereniging indient tijdens een verblijf in België. U behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.
 • Derdelands familielid van een Unieburger of Belg
  Als derdelands familielid van een Belg of als derdelands familielid van een Unieburger krijgt u een AI als u de gezinshereniging in België aanvraagt. U behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.
 • Derdelands student (in procedure)
  Als derdelands student krijgt u een AI als er nog geen definitieve beslissing is over uw verblijfsstatuut.
 • Medische regularisatie (9ter) (in procedure)
  Als u een verblijfsrecht in België aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte, ontvangt u een AI op voorwaarde dat uw aanvraag ontvankelijk is verklaard én na positieve woonstcontrole.
 • Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
  Als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel ontvangt u een AI als u na een reflectieperiode van 45 dagen beslist om uw medewerking te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.
 • Niet-begeleide minderjarige (NBMV)
  Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijgt u een AI als u een aanvraag indient in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV en als er niet direct een duurzame oplossing wordt gevonden.

Bedrag

De aanvraag kost 5 euro.

Een verlenging is gratis.

Wat meebrengen

Kaart aanvragen:

- 1 recente pasfoto

- 5 euro

- attest CGVS of paspoort uit het land van herkomst

Kaart verlengen:

- huidige attest van immatriculatie

Meer info

Geen afspraak maken vóór de vervaldatum bij een verlenging.