Andere acties

De dienst Mondiaal beleid ondersteunt ook andere sociale acties, zoals de azaleaverkoop van Kom op tegen Kanker of de jaarlijkse campagne rond mensenrechten van Amnesty International. Er kunnen ook aan andere acties medewerking verleend worden, zoals bijvoorbeeld bij natuurrampen of lokale initiatieven. Leg je voorstellen gerust voor aan de consulent Mondiaal beleid