Andere acties

De dienst ontwikkelingssamenwerking ondersteunt ook andere sociale acties, zoals de azaleaverkoop van Kom op tegen Kanker of de jaarlijkse campagne rond mensenrechten van Amnesty International. Ad hoc kan ook aan andere acties medewerking verleend worden, zoals bijvoorbeeld bij natuurrampen of lokale initiatieven. Leg je voorstellen gerust voor aan de derdewereldconsulente!