Nieuw Algemeen bouwreglement

update: De Raad van State vernietigt in haar arrest van 9 juni 2023 de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Kontich van 22 juni 2021 houdende de definitieve vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'het algemeen bouwreglement 2020'. 
We vallen dus terug op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'algemeen bouwreglement v.3.1.'.