Algemeen bouwreglement 2020

De gemeente Kontich brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt georganiseerd over de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘het algemeen bouwreglement 2020’. Het ontwerp van de gemeentelijke verordening ligt ter inzage in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, en is raadpleegbaar op www.kontich.be en dit van 5 december 2020 tot en met 3 januari 2021. Bezwaren mogen naar hetzelfde adres gestuurd worden ter attentie van de dienst Omgeving of bezorgd worden per e-mail naar vergunningen@kontich.be .

Twee redenen hebben de gemeente Kontich er toe aangezet om werk te maken van een nieuw bouwreglement.

Enerzijds wordt in het huidige bouwreglement, dat zijn tiende verjaardag viert, enkele knelpunten vastgesteld met betrekking tot de huidige gangbare kijk op ruimtelijke ordening. Deze knelpunten kunnen we opdelen in 3 ruimtelijk kernprincipes:

  • Stedelijk versus buitengebied
  • Kernversterking
  • Ruimte voor ecologie & mens

Anderzijds de recente visie van de Vlaamse overheid op het ruimtelijk toekomstbeeld voor Vlaanderen die nieuwe trends en interpretaties introduceert.

Dit hebben we vertaald in een dynamisch ruimtelijk juridisch instrument dat de ruimtelijke ontwikkeling van Kontich in de komende jaren moet aansturen.

Op 28 januari 2021 heeft het Team Mer geconcludeerd dat de stedenbouwkundige verordening geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing kunnen worden geraadpleegd op de website van het Team Mer (www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank), hieronder en bij het onthaal van het gemeentehuis.