Opheffing rook- en vuurverbod van 24 april 2021

Het rook- en vuurverbod dat werd uitgevaardigd op 24 april 2021, wordt opgeheven.

Het blijft echter aangewezen dat iedereen die zich begeeft in natuur- en
heidegebieden, evenals in bossen in de provincie Antwerpen, de nodige voorzichtigheid aan de
dag legt met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. Er blijft een licht verhoogd risico op
brand in natuurgebieden.

Gepubliceerd op woensdag 5 mei 2021 7.30 u.