Het vaccinatiecentrum in de AED Studios te Lint

De burgemeesters van de zes gemeenten van de Eerstelijnszone Zuidoostrand Antwerpen (Kontich, Boechout, Edegem, Lint, Hove en Mortsel) en de zorgraad besloten na uitgebreid en constructief overleg om voor al hun inwoners één vaccinatiecentrum op te richten in de AED Studios te Lint. De AED Studios hebben de nodige ruimte en evenementenexpertise in huis om een grootschalig project als een vaccinatiecentrum op korte tijd op poten te zetten. Alle burgemeesters engageren zich om alles op alles te zetten om dit een succesverhaal te maken en zo snel mogelijk zo veel mogelijk inwoners te vaccineren. Wie precies wanneer gevaccineerd wordt, communiceren de besturen laten nog rechtstreeks aan de inwoners. 

De Vlaamse overheid heeft beslist dat elke Eerstelijnszone voor zorg en hulpverlening één tot maximum twee vaccinatiecentra kan oprichten. Op deze manier kan elke bewoner binnen een Eerstelijnszone zich laten vaccineren binnen een straal van max. 15 km. Vlaanderen zet hierbij meer in op nabijheid dan de buurlanden. De inrichting van een vaccinatiecentrum vraagt een goed onderbouwde planning in functie van de levering van de vaccins en de inzet van administratief en medisch personeel en vrijwilligers. Daarbij dient het vaccinatiecentrum ook beschikbaar te blijven tot oktober 2021.

Onze eerstelijnszone ELZ ZORA kiest ervoor om de vaccinaties te centraliseren in één vaccinatiecentrum: de AED Studios in Lint. Door in één centrum te werken boeken we organisatorisch en logistiek winst, en door samen te werken met AED Studios maken we niet enkel gebruik van hun expertise in het organiseren en ontvangen van zoveel mensen, maar kunnen we ook de zorginstellingen maximaal ontlasten. In de AED Studios kunnen probleemloos minstens 8 vaccinatielijnen opgezet worden. Dit is belangrijk als blijkt dat de vaccinatie sneller kan dan nu voorzien is. 

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, kortweg UZA, blijft een bevoorrechte partner voor het ondersteunen van het proces met betrekking tot de mobiele teams en de medische expertise en doet dienst als back-up site, mocht dit om eender welke reden nodig zijn. Als vaccinatiecentrum voor de hele regio zijn ze echter te beperkt in capaciteit en ruimte.

Mobiliteit

De AED Studios zijn vrij centraal gelegen en goed bereikbaar voor de inwoners van de zes ELZ ZORA-gemeenten. Er is een zeer ruime parking voor wagens, wie met de fiets komt geraakt er vlot via de langslopende fietsostrade en er is ook een nabijgelegen treinstation en bushalte. Alle burgemeesters beseffen ten volle dat het van prioritair belang is dat de inwoners van de betrokken gemeenten vlot in het vaccinatiecentrum geraken. Daarom werken de verschillende gemeentebesturen nog een plan uit om ook mensen die minder mobiel zijn vlot ter plaatse te krijgen.


Vrijwilligers

De eerstelijnszone en de gemeenten startten met een campagne om vrijwilligers te zoeken. Wie zich wil engageren als vrijwilliger om eventueel ingezet te worden in het vaccinatiecentrum, kan zich alvast melden via eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-ZORA.

Alle informatie over de vaccinatiecampagne in het algemeen vind je op www.laatjevaccineren.be.