Adviezen Jeugdraad

De jeugdraad adviseert het lokaal bestuur op diens vraag of op eigen initiatief over alle onderwerpen die met jeugd te maken (kunnen) hebben. Dus niet alleen over het jeugdbeleidsplan of het jeugdwerkbeleid, maar bijvoorbeeld ook over bepaalde maatregelen m.b.t. verkeer of ruimtelijke ordening.

Adviezen 2010:

 • Verantwoordingsnota 2009 bij het JeugdBeleidsPlan 2008-2010
 • Ontwerp van JeugdBeleidsPlan 2011-2013

Adviezen 2011:

 • Aangepaste toegangsregeling Hessepoelbos
 • Verantwoordingsnota 2010 bij het JeugdBeleidsPlan 2008-2010
 • Nieuw reglement projectsubsidies + aanpassing bestaande subsidiereglementen

Adviezen 2012:

 • Verkeersnota (Suggesties vanuit jeugdig standpunt)
 • Verantwoordingsnota 2011 bij het JeugdBeleidsPlan 2011-2013
 • Memorandum voor de lokale verkiezingen van 14/10/2012
 • Vraag optrekken toelage per kg papierslagsysteem

Adviezen 2013: 

 • Verantwoordingsnota 2012 bij het JBP 2011-2013
 • Uniformisering sluitingsuur HEKLA-zone
 • Trage-Wegen-inventaris
 • Meerjarenplan 2014-2019
 • Interpretatie gebruik van gemeentelijke speelterreinen

Adviezen 2014:

 • GASreglement
 • Groenplan gemeente Kontich (suggesties vanuit jeugdig standpunt)
 • Nieuw kaderreglement subsidie ter vervanging van het papierslagsysteem
 • Gebruiksreglement zalen gemeente
 • Verantwoordingsnota 2013 bij het JBP 2011-2013
 • Project WUG Groeningen

Adviezen 2015:

 • Ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Zandbergen
 • Bosbeheersplan Zandbergen
 • Subsidiereglement voor jeugd in Kontich
 • Project WUG Groeningen

 Adviezen 2016:

 • Reglementaanpassing zaalverhuur Halfdiep
 • Project WUG Groeningen
 • Reglement Spelotheek

 ...