Adoptieakte

Een adoptieakte wordt opgesteld door een notaris of door de vrederechter. 

Na homologatie (goedkeuring) door de rechtbank van eerste aanleg en na het verstrijken van de termijn van beroep, gebeurt de overschrijving van het adoptievonnis op de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant(en). 

Dit op verzoek van de procureur.

Je kan enkel een afschrift van de overschrijving van je adoptieakte verkrijgen bij de dienst burgerzaken van de plaats waar de adoptant of adoptieouders woonden op het ogenblik van de adoptie. Wij kunnen je dus enkel een afschrift van je adoptieakte bezorgen indien jij of je adoptieouders destijds in Kontich woonden.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.