2018107947 - Abraham Hanslaan 33 - Vergunning

2018107947 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17 december 2018 een vergunning verleend voor het herinrichten van een voortuin.