Aanplanten en kappen van groen

Hier vind je een overzicht van de reglementen en aanbevelingen bij het aanplanten en het rooien of vellen van bomen, struiken en hagen in de gemeente Kontich.

De kapvergunning: Voor het vellen van een boom die op een hoogte van 1,5 m een stamomtrek heeft van tenminste 0,5 m moet je een kapvergunning aanvragen. (Hoofdstuk IV, Artikel B.8.IV.1 van het Uniform Politiereglement) 

Staan deze bomen op een huiskavel op minder dan 15 meter van een gebouw dan kan dit met een eenvoudige aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen.

De omgevingsvergunning: staan de bomen in landbouw-, park-, of groengebied of op meer dan 15 meter van een gebouw dan moet er een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Hiervoor moet je een aanvraagformulier invullen via de volgende link: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunning

Procedure

Je moet rekenen op een vergunningstermijn van ongeveer 3 weken.

Regelgeving

Algemeen geldt het veldwetboek, maar voor volledig uitsluitsel kan enkel de vrederechter je verder inlichten: het Vredegerecht van het kanton Kontich is gevestigd op de Mechelsesteenweg 83 te Kontich. Het is bevoegd over de gemeenten Kontich, Edegem, Hove, Lint en Boechout.

Vrederechter is de heer E. Van den Eeden.

Hoofdgriffier is de heer G. Van Nuffel.

De vrederechter zetelt :
1) op dinsdag om 10 u. in raadkamer (voorlopige maatregelen tussen echtgenoten, onderhoudsuitkeringen)
2) op dinsdag om 14 u. in openbare zitting
3) op donderdag om 9 u. in raadkamer (verzoeningen, machtigingen)

Het Vredegerecht is toegankelijk iedere werkdag van 8.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16 u. Op deze uren kan u er ook telefonisch terecht op het telefoonnummer 03 457 05 11.

Website: www.just.fgov.be

Het aanvraagformulier voor een kapvergunning kan je hier downloaden.

Meer info

Voor meer informatie betreffende alternatieve plantsoorten kan je terecht op de site van Alterias of download de Plant-wijzer van de Provincie Antwerpen in de bijlagen onderaan.