Aanpassing van de registratie van het geslacht (Transgender)

Komt het geslacht in uw geboorteakte niet overeen met uw genderidentiteit? Dan kunt u dit zonder medische voorwaarden laten aanpassen in uw akte en op uw identiteitskaart.

Voor wie?

Volgende personen kunnen in aanmerking komen voor een geslachtswijziging:

  • meerderjarige Belgen
  • ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar
  • niet-ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger
  • meerderjarige niet-Belgen, ingeschreven in de bevolkingsregisters
  • niet-ontvoogde minderjarige niet-Belgen vanaf 16 jaar, ingeschreven in het bevolkingsregister, op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger

Procedure

U overhandigt een verklaring aan de Dienst Burgerzaken van uw gemeente waarin staat dat u er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestigt u dat u wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

U verschijnt een tweede keer voor de Dienst Burgzaken en bevestigt uw eerste verklaring, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte. U overhandigt een tweede verklaring die uw eerdere overtuiging bevestigt. Met die verklaring bevestigt u ook dat u zich bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna maakt de Dienst Burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Bedrag

De aanpassing is gratis.