2018106141 - A1/N171 - Vergunning I.I.O.A. klasse 2

2018106141 - Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 januari een vergunning verleend voor de volgende I.I.O.A. klasse 2 voor de opslag tot max. 230 ton strooizout in 2 silos.

Bijlagen