Minder Mobielen Centrale (MMC)

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een vervoersorganisatie voor bejaarden en voor personen met een handicap. Vrijwillige chauffeurs verrichten met hun eigen wagen het aangevraagde vervoer.

Met ingang van 28 januari 2019 verhuisde OCMW Kontich naar het vernieuwde Gemeentehuis op Gemeenteplein 1. Ook het telefoonnummer van de Minder Mobielen Centrale wijzigde daardoor naar 03 246 25 91.

De Minder Mobielen Centrale doet geen rolwagenvervoer. Daarvoor verwijzen we naar de onderstaande alternatieven: 

Meer info over diverse vormen van toegankelijk openbaar en aangepast vervoer krijg je bij de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer - MAV

Meer info via gratis nummer 0800 32 732 of via mav@provincieantwerpen.be of op 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/aangepast-vervoer/mobiliteitscentrale-aangepast-vervoer.html

Voor wie?

Voor personen met verplaatsingsproblemen die daardoor onvoldoende kunnen deelnemen aan het gewone sociale leven en de diverse activiteiten. 

Voorwaarden

De voorwaarden om lid te worden van de MMC:

  • Je bent effectief minder mobiel, ofwel fysiek ofwel op basis van je leeftijd.
  • Je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer en hebt geen eigen wagen.
  • Je inkomen is maximum tweemaal het leefloon.

Bij iedere aanvraag komt een verantwoordelijke van de dienst thuiszorg op huisbezoek om na te gaan of je aan de nodige voorwaarden voldoet en om het lidmaatschap in orde te maken. 

Procedure

Iedere rit wordt minstens twee werkdagen op voorhand aangevraagd via de minder mobielen centrale. Let hierbij ook op weekenden en feestdagen, dan is de minder mobielen centrale gesloten! Later aangevraagde en onverwachte dringende ritten kunnen wij onmogelijk rijden.

De aanvragen gebeuren via het nieuwe telefoonnummer 03 246 25 91. Ritten aanvragen kan enkel tijdens werkdagen in de voormiddag tussen 9 uur en 12 uur.

 Volgende gegevens moeten doorgegeven worden :

  • datum en bestemming en reden van de rit
  • naam, adres en lidnummer
  • het juiste uur dat de chauffeur de cliënt dient op te halen of het uur waarop de cliënt ter bestemming moet zijn
  • de mogelijke wachttijd
  • of er een begeleider meegaat of een rolstoel moet vervoerd worden.

De aanvragen worden chronologisch bijgehouden in een rittenboek en enkel deze aanvragen zijn erkend en verzekerd. Alle afspraken en ritten die rechtstreeks met de chauffeurs worden geregeld en niet in het rittenboek staan, vallen niet onder de verantwoordelijkheid en verzekering van de minder mobielen centrale.

De minder mobielen centrale kan geen ritten garanderen. Een rit kan slechts doorgaan indien we een gepaste chauffeur vinden. Als een rit niet hoeft door te gaan, moet de cliënt dit tijdig verwittigen, zoniet moeten de kilometers betaald worden die de chauffeur onnodig gereden heeft.

Bedrag

De gebruiker betaalt vanaf 1 januari 2021 een lidgeld van € 12 per jaar en krijgt een lidkaart met een eigen lidnummer. Een jaar lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Wie lid wordt na 1 juli betaalt € 6 lidgeld

Hierdoor is de gebruiker automatisch verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, dit in geval de gebruiker schade aan derden toebrengt tijdens de rit. Deze verzekering is enkel geldig voor de aangesloten gebruikers. Eventuele begeleiders zijn dus niet extra verzekerd en rijden mee op eigen risico.

Na iedere rit betaalt de cliënt rechtstreeks aan de chauffeur. M.i.v. 1 juli 2022 bedraagt dit per effectief gereden kilometer 0,41 euro. Dit geldt voor alle kilometers die de chauffeur rijdt van bij hem thuis tot bij de gebruiker, heel de verplaatsing en tot terug bij de chauffeur thuis. De chauffeur heeft een kilometerboekje waarin hij de betaling afrekent. Als bewijs krijgt de cliënt het witte betalingsbriefje mee. Eventuele parkeerkosten vallen ten laste van de gebruiker.

Voor ritten kleiner dan 6 kilometer betaalt de gebruiker de vaste kostenvergoeding van 2,5 euro per rit. Voor ritten vanaf 6 kilometer blijft de onkostenvergoeding van 0,41 euro per gereden kilometer.

Voor korte ritten kan de chauffeur even wachten (max. 0,5 u.). Indien de wachttijd langer is, brengt de chauffeur de cliënt tot op zijn/haar bestemming en rijdt terug naar huis. Dezelfde of een andere chauffeur zal de cliënt op een afgesproken tijdstip terug ophalen. Beide ritten heen én terug worden rechtstreeks aan de betrokken chauffeur betaald. De wachttijd zelf wordt niet vergoed.